Welkom op de site van Stichting Begraafplaatsen Rijnsburg

Het overlijden van een dierbare geeft een emotionele schok, die het soms moeilijk maakt om beslissingen te nemen. Stichting Begraafplaatsen Rijnsburg (SBR) wil de nabestaanden daarin tegemoet komen. Met duidelijke informatie over uitvaart en begraafplaats wordt het voor hen gemakkelijker om keuzes te maken.

Natuurlijk zal uw uitvaartverzorger u graag adviseren, en misschien zijn de wensen van de overledene bekend, zodat u daarin een leidraad kunt vinden. Toch blijft er altijd een aantal zaken, waar u keuzes in moet maken. Het belangrijkste dat u daarover moet weten vindt u op deze website.

Wie zijn wij?

De Stichting Begraafplaatsen Rijnsburg is in 2004 opgericht door de Gemeente Rijnsburg (thans Katwijk), de Hervormde Gemeente Rijnsburg en de Gereformeerde Kerk Rijnsburg. Deze partijen dragen ieder twee bestuursleden voor. Het zevende bestuurslid wordt voorgedragen door de begrafenisvereniging De Laatste Eer.
NB per 28 december 2017 zijn de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk gefuseerd tot de Protestantse Gemeente Rijnsburg.
Het doel van de stichting is het beheren en exploiteren van de begraafplaatsen in Rijnsburg.

Wij beheren 3 drie begraafplaatsen op twee locaties.

De (voormalige) Hervormde Begraafplaats is gelegen naast de Grote of Laurentiuskerk, Kerkstraat 32. Op deze begraafplaats worden alleen graven uitgegeven aan leden van de Protestantse Gemeente Rijnsburg.

De ingang van de twee andere begraafplaatsen is gelegen aan de Kamerlingh Onnesstraat, naast de aula van de begrafenisvereniging De Laatste Eer. Hier zijn de (voormalige) Gereformeerde en de Algemene Begraafplaats gelegen. Deze begraafplaatsen lopen in elkaar over en vormen feitelijk één geheel.

De (voormalige) Gereformeerde en de (voormalige) Hervormde begraafplaats zijn vol. Hier kunnen overledenen nog wel worden bijgezet in bestaande graven. Sporadisch, als grafrechten zijn vervallen en de graven zijn geruimd, kunnen hier nieuwe graven worden uitgegeven. Daarom worden tegenwoordig vrijwel alle overledenen op het algemene deel van de begraafplaats aan de Kamerlingh Onnesstraat begraven.

Privacy-Statement

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Met het oog op deze nieuwe Europese privacywetgeving heeft de Stichting Begraafplaatsen Rijnsburg een privacy statement opgesteld.