De keuze van het graf

Een belangrijke beslissing die u bij het regelen van een begrafenis moet nemen is de keuze van het soort graf. Er kan worden gekozen voor een eigen (kelder-)graf (ook wel familiegraf genoemd), een algemeen graf en een kindergraf.

Eigen graven

Een eigen graf is aan te raden als u de beschikking wilt hebben over een graf voor langere termijn en het de bedoeling is om te zijner tijd een nabestaande van de overledene in hetzelfde graf te begraven.

Een eigen graf heeft de volgende bijzondere kenmerken:

 • U wordt rechthebbende op een eigen graf voor minimaal twintig jaar; daarna kunt u dit steeds opnieuw met tenminste tien jaar verlengen.
 • Eigen graven worden in volgorde uitgegeven.
 • Op de algemene begraafplaats kunt u een graf al bij leven reserveren.
 • In een eigen graf kunnen, afhankelijk van de ligging, twee of drie overledenen worden begraven.
 • U heeft een behoorlijke vrijheid bij de aankleding van een graf. Zie verder onder grafmonumenten.
 • Het onderhoud van het grafmonument en de op het graf geplaatste beplanting moet u zelf verzorgen.
 • In geval van crematie kunt u ook urnen in eigen graven bijzetten.

Keldergraven

Een keldergraf heeft dezelfde kenmerken als een eigen graf. Hier wordt de overledene echter niet begraven, maar in het keldergraf bijgezet. De kelder wordt afgedekt met een afdekkingsplaat waarop u een gedenksteen kunt plaatsen.

Het belangrijkste kenmerk van een eigen graf is dus dat men dit voor zichzelf heeft en niet deelt met anderen (= algemeen graf). Familieleden die later overlijden kunnen dan in dit graf bijgezet worden. In een eigen graf kan in twee of drie lagen worden begraven. Als de verplichte grafrust van 15 jaar is verstreken kan een graf worden geschud om weer ruimte te maken om nieuwe overledenen in dit graf te begraven.

Algemene graven

Een algemeen graf onderscheidt zich als volgt van een eigen graf:

 • De plek kunt u niet zelf bepalen.
 • Een algemeen graf is bestemd voor drie overledenen die ‘onbekenden’ voor elkaar kunnen zijn. Er kunnen later dus geen familieleden worden bijgezet.
 • Op een algemeen graf kan slechts een klein grafmonument worden geplaatst. Zie verder onder grafmonumenten.
 • Een algemeen graf wordt voor vijftien jaar uitgegeven en zal daarna worden geruimd. Verlenging is niet mogelijk. Wie besluit tot een algemeen graf, moet goed beseffen dat zo’n graf over vijftien jaar niet meer bestaat. Wel bestaat de mogelijkheid om de overledene na de 15 jaar alsnog in een eigen graf te herbegraven.
 • De kosten zijn aanzienlijk lager dan bij een eigen graf. De tarievenlijst vind u hier.

Kindergraven

Kinderen tot en met twee jaar kunnen worden begraven in een kindergraf. Deze zijn zowel beschikbaar als eigen en als algemeen graf, alleen zijn ze kleiner. De kosten zijn ook lager, u vind ze hier. Ouders kunnen uiteraard ook kiezen voor een ‘gewoon’ eigen of algemeen graf voor hun overleden kind, dan wel een kind te begraven in een reeds bestaand eigen graf.

Urnenhof

De begraafplaats aan de Kamerlingh Onnesstraat beschikt over een urnenhofje. Het hofje bestaat uit twee gebogen muren met urnennissen waarin de asbussen / urnen kunnen worden geplaatst. Voor de nis, waarin maximaal drie urnen mogen worden geplaatst, kan een gedenksteen worden geplaatst van 40 x 40 cm. Op de begraafplaats is ook een strooiveld aanwezig om de as van een overledene te verstrooien.

Uitvaartverzorging

Elke begrafenisondernemer kan de keuze voor de begraafplaats en het soort graf met u bespreken en vervolgens verder met ons afhandelen. De begrafenisondernemer zorgt er ook voor dat de rouwdienst en de begrafenis op elkaar aansluiten.

U kunt het begrafenisformulier hier downloaden.

Grafmonumenten

Veelal wordt door nabestaanden op het graf een zogenaamd grafmonument geplaatst. Vaak is dit een natuurstenen plaat met daarop de gegevens van de overledene. Ook andere, maar wel duurzame, materialen zijn toegestaan. Het plaatsen van een grafmonument is niet verplicht. Er is geen termijn gesteld waarbinnen een grafmonument geplaatst dient te worden. De nabestaanden kunnen in alle rust hier een beslissing over nemen.

In de vormgeving hebt u een grote mate van vrijheid, maar het grafmonument mag geen afbreuk doen aan het aanzien van de begraafplaats. Voor de grafmonumenten gelden de volgende maximale afmetingen:

 • Eigen graven: 200(l) x 100(br) x 120(h) cm. Op het nieuwe deel (A) zijn de maten 180(l) x 80(br) x 100(h) cm.
 • Algemene en kindergraven: naamsteentjes van 55 x 45 cm.
 • De steenhouwer dient de maten van de graven ter plekke zelf op te nemen

Op eigen graven kunnen meerjarige planten worden geplaatst. Deze planten dienen echter laag te blijven (dus geen bomen of grote struiken) en mogen niet diepwortelend zijn. Plaatsing van beplanting of materialen (schelpen, grind) buiten de afmetingen van het grafmonument is niet toegestaan.

Voor het plaatsten van een grafmonument is een vergunning nodig van de Stichting Begraafplaatsen Rijnsburg. Als u het grafmonument laat plaatsen door een steenhouwer zal deze over het algemeen ook de vergunning verzorgen. Voor de vergunning voor een grafmonument is men een eenmalig recht verschuldigd.

Grafakte

Het grafrecht moet op naam worden gesteld. Over het algemeen is dit een naaste familielid. Deze persoon geld voor de Stichting Begraafplaatsen Rijnsburg als contactpersoon. Deze persoon ontvangt de grafakte, maar bijvoorbeeld ook berichtgeving over het aflopen van grafrechten.

Einde grafrechten

Bij algemene graven vervalt het grafrecht na 15 jaar. De grafrechten van eigen graven kunnen steeds voor een vaste periode worden verlengt. Als op enig moment geen verlenging meer gewenst is, vervalt het grafrecht. Graven waarvan de grafrechten zijn vervallen worden periodiek in opdracht van de Stichting Begraafplaatsen Rijnsburg geruimd. Hierbij worden de overblijfselen uit het graf verzameld en ondergebracht in een verzamelgraf. De vrijgekomen graven worden hierna opnieuw uitgegeven.